django.pl wystartowało

Dzisiaj ok godziny 12 uruchomiliśmy serwis django.pl. Głównym celem serwisu jest szeroko pojęta promocja Django oraz Python w Polsce. Dziękuję wszystkim którzy przez ostanie dni zmobilizowali się ciężko pracowali aby uruchomić serwis. Chyba wpłynoł na to pobyt na konferecji PyCon PL, wprawdzie było nas tam z django.pl (ludzi najbardziej aktywnych i bardzo zaangarzowanych) tylko troje, ale to wystarczyło, nakręciliśmy sie nawzajem, ta fala chyba udzieliła sie również innym. Mnie bardzo na konferecji zmotywował Marcin Mierzejewski na swojej prezetacji o django. Na koniec Marcin powiedział, że chciał dać do linków na temat django django.pl ale jeszcze nie działa, tym mnie bardzo zmotywował. Teraz Marcin na następiej prezentacji smiało możesz dać link django.pl, juz działa :))


Comments turned off